Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2014

skydiverka
7896 31c9 420
Reposted fromallnight allnight viaeazyi eazyi
skydiverka
1882 e07f
"Now is good"
Reposted fromjulliett julliett viaeazyi eazyi
skydiverka
0249 eedf 420
Reposted fromkatharis katharis viaeazyi eazyi
2594 8fb1 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaeazyi eazyi
skydiverka
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: „Będę kochał właśnie ciebie”.
— Szczepan Twardoch
Reposted fromizvi izvi viaeazyi eazyi
skydiverka
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaeazyi eazyi

July 30 2014

7663 5852 420

A. Bursa ‘Miłość’.

Source: Ladymardy.

Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaeazyi eazyi
7912 7ec0 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeazyi eazyi
skydiverka
7224 8d4e 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaeazyi eazyi
skydiverka
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaeazyi eazyi
skydiverka
7004 c5e3
Reposted fromidontcareiloveit idontcareiloveit viahannka hannka
skydiverka
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała !
— o. Adam Szustak
Reposted fromswojszlak swojszlak viahannka hannka
skydiverka
9558 c612 420
tumblr
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaeazyi eazyi
5556 b013 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaeazyi eazyi
skydiverka
7969 b170 420
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaeazyi eazyi
skydiverka
7302 4e18 420
Reposted fromthelittleprince thelittleprince viaeazyi eazyi

December 26 2012

skydiverka
3598 50bf 420
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaeazyi eazyi
skydiverka
9447 a986 420
Reposted frompeluda peluda viaeazyi eazyi
skydiverka
7498 57d8
Reposted fromlenka024 lenka024 viaeazyi eazyi
skydiverka
0981 9fb1 420
Buntownik z wyboru.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl